Nieuwbouw, renovatie en gebouwonderhoud

Algemene omschrijving
Eigentijds en laagdrempelig notariskantoor waar alle notariële diensten aangeboden worden op het gebied van onroerend goed, ondernemingsrecht, familierecht en erfrecht.

Specialismen
Onroerend goed (overdracht bestaande bouw, overdracht groenstroken, verdelingen, nieuwbouw, erfdienstbaarheden, splitsing appartementsrechten, vestigen van hypotheekrechten en advisering)
Ondernemingsrecht (oprichting B.V.'s, Stichtingen en Verenigingen, fusies en splitsingen, statutenwijzigingen, overdracht aandelen en advisering)
Familierecht (opstellen samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden en levenstestamenten en advisering)
Erfrecht (opstellen testamenten, afwikkeling nalatenschappen, verzorgen aangiftes erfbelasting en advisering)

Zoekwoorden
onroerend goed, vastgoed, ondernemingsrecht, familierecht, erfrecht, estate-planning, nieuwbouw, splitsing, fusie, BV, vereniging, stichting, statutenwijziging, groenstrook, notaris, juridische dienstverlening, erfdienstbaarheden, testament, levenstestament, samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden

Capaciteit
01-10

Oprichtingsjaar
2006